• Crew of hi-studio,German
  • Munalfilms 2017
Stream Nepal
Stream Nepal YouTube Account has created on September 28, 2014 by Munal Film Pvt.Ltd. We have been marketing Gurung songs and movies, Nepali songs and movies, Village Promotional songs, Documentaries and various knowledge videos in world wide. We have been Alliances with more than 20 film companies.

If you want to upload your video to Stream Nepal
Contact No. 9815121600 (Bhagat Gurung)
Email : munalfilm3@gmail.comमुनाल फिल्म प्रा.लि.ले भिडियो साझेदारी साइट You Tube मा September 28, 2014 Stream Nepal  नामक खाता खोलिएको छ । जस 
मार्फत हामीले गुरुङ गीत तथा चलचित्र, नेपाली गीत तथा चलचित्र, गाउँ चिनारी गीतहरु, वृत्तचित्र लगायत बिभिन्न ज्ञान मुलुक, भिडियोहरु Upload गरी बिश्व बजारमा Marketing गर्दै आएको छ । हामी सँग २० वटा भन्दा बढी चलचित्र कम्पनिहरुले सहकार्य गर्दै आएको छ।

Stream Nepal मा तपाईको भिडियो Upload गर्न चाहेमा
सम्पर्क न. 9815121600 (Bhagat Gurung)
Email : munalfilm3@gmail.com