• Crew of hi-studio,German
  • Munalfilms 2017
NEWS:
Jun 24, 2014
'हमजाएगा' को डबिङ धमा धम
  मुनाल फिल्म प्रा. ली. ले निर्माण गरेको दुई नेपाली चलचित्र मध्य चलचित्र 'हमजाएगा' को भिजन सिने वोर्ल्ड्,
  काठमाडौं मा डबिङ भैरहेको छ । अर्को चलाचित्र भाले-फाइट को लाईभ नेपाल स्टुडियो मा इडिटिङ कार्य भैरहेको छ ।
      विल्सन बिक्रम राई (तक्मे बुडो)