• Crew of hi-studio,German
  • Munalfilms 2017
NEWS:
Oct 02, 2017
मैरिमो को अग्रीम टिकट बुकिङ खुल्ला
 आज बाट मैरिमो को अग्रीम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको सर्षह जान कारी गराउदछौ ।
अग्रीम बुकिङको लागि मुनाल फिल्म प्रा. लि.(Munal Film Pvt. Ltd.) स्ट्रीम नेपाल (Stream Nepal) को Facebook Page मा गएर टिकेट सङ्ख्या र आफ्नो सम्पर्क नम्मर  Inbox गर्नुहोस हामी तपाईंलाई Follow गर्नेछौ ।
Emai-info@munalfilm.com.np
Conatact No-986728287, 9815121600 & 98511 58030